-- DataTables CSS -->
single-event-img-1

Profil Pejabat


PROFIL DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALOPO

Nama                                       : Prof. Dr. Muhaemin,  S. Pd.I, M.A.

NIDN                                       : 2002037901

NIP                                          : 19790203 200501 1 006

Tempat dan Tanggal Lahir    : Camming, 3 Februari 1979

Agama                                    : Islam

Golongan/Pangkat                 : Pembina Utama Muda, IV/c 

Jabatan Fungsional                 :  Guru Besar  Ilmu Pendidikan Islam/  tmt 1 Oktober 2023 Akademik                              

Perguruan Tinggi                    : IAIN Palopo

Alamat Kantor                        : Jl. Agatis Kota Palopo Sulawesi Selatan

Telp./Fax                                 : 0471-22076

Alamat Rumah                       : Jl. Cengkeh No. 27 Kota Palopo

E-mail                                     : muhaemin@iainpalopo.ac.id

ID Scopus                              : 55647926800

Orcid                                       : https://orcid.org/0000-0002-1412-4253

Google Scholar                     : https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=HzwIYlMAAAAJ

 

PROFIL WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALOPO

Nama                                         :  Dr. Helmi Kamal, M. HI

Nomor Peserta                          :  092103811130024

NIP/NIK                                     :  19700307199703 2 001

NIDN                                         : 2007037002

Jenis Kelamin                            :  Perempuan

Tempat dan Tanggal Lahir         :  Suli, 07 Maret 1970

Status Perkawinan                     : Kawin      

Agama                                       :  Islam                                                                                            

Golongan / Pangkat                   :  Pembina Utama IV/c

Jabatan Fungsional Akademik  :  Lektor Kepala

Perguruan Tinggi                       :  Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Alamat                                       :  Jl. Agatis Palopo

Telp./Faks.                                 :  0471-22076

Alamat Rumah                          :  Jl. Agatis No. 17 Palopo   

E-mail                                        :  helmikamalstain@gmail.comhelmikamal@iainpalopo.ac.id

ID Scopus                                 : 58187838600

Orcid                                         : https://orcid.org/0000-0002-1306-0112